Installere Moodle på Ubuntu 17.04 | 17.10

  • Matthew Stevenson
  • 0
  • 1740
  • 133

Moodle er en populær læringsplattform for opensource som lar alle lage personlig tilpasset læringsmiljø for lærere og studenter. Dette openource content management-systemet er flott for skoler, høyskoler og universiteter som ønsker å utvide læreplanen online.

Moodle er gratis å bruke, og den er utgitt under GNU-lisensen. Med sitt globale fellesskapsbaserte kan alle enkelt lære og lage opplæringskurs online

Denne korte opplæringen skal vise studenter og nye brukere hvordan du enkelt installerer Moodle på Ubuntu 17.04 | 17.10.

Moodle er avhengig av at opensource LAMP-bunken fungerer. Hvis du skal kjøre Moodle, må du sørge for at du er klar over LAMP.

Følg trinnene nedenfor for å installere Moodle:

Trinn 1: Installer og oppdater Ubuntu

Siden vi skal kjøre Ubuntu, kan vi installere og oppdatere det. Dette innlegget forutsetter at du allerede har installert Ubuntu og at du har administrative rettigheter til systemene for å installere pakker og gjøre endringer.

Etter å ha installert Ubuntu, kjør kommandoene nedenfor for å oppdatere den.

sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade && sudo apt-get autoremove

Etter oppdatering av Ubuntu, må du kanskje starte systemet på nytt.

Trinn 2: Installer Apache2

Nå som Ubuntu-maskinen er oppdatert, kjør kommandoene nedenfor for å installere Apache2.

sudo apt-get installer apache2

Etter installasjon av Apache2 kan kommandoene nedenfor brukes til å stoppe, starte og aktivere Apache2 til alltid å starte opp når systemet starter.

sudo systemctl stopp apache2.service sudo systemctl start apache2.service sudo systemctl aktiver apache2.service 

Trinn 3: Installer MySQL

Etter at du har installert Apache2, kjører du kommandoene nedenfor for å installere MySQL-databaseserver.

sudo apt-get install mysql-server mysql-client

Under MySQL-installasjonen får du en melding om å opprette og bekrefte et nytt passord for MySQL-rotbruker. Vennligst gjør.

Etter installasjon kan kommandoene nedenfor brukes til å stoppe, starte og aktivere MySQL

sudo systemctl stopp mysql.service sudo systemctl start mysql.service sudo systemctl aktiver mysql.service 

Når du er ferdig, kjører du kommandoene nedenfor for å sikre MySQL-serveren.

sudo mysql_secure_installation

Kommandoene ovenfor skal be deg om å svare på spørsmålsserier ... følg guiden nedenfor for å svare på dem.

Skriv inn passord for brukerrot: TYPE AKTUELL ROT PASSORD VALIDER PASSORD PLUGIN kan brukes til å teste passord og forbedre sikkerheten. Den sjekker styrken på passordet og lar brukerne bare angi passordene som er sikre nok. Vil du konfigurere VALIDATE PASSWORD plugin? Trykk på y | Y for Ja, hvilken som helst annen tast for Nei: y Det er tre nivåer av passordvalideringspolicy: LAV Lengde> = 8 MEDIUM Lengde> = 8, numerisk, stor bokstav og spesialtegn STERK Lengde> = 8, numerisk, blandet bokstav, spesialtegn og ordbokfil Vennligst skriv inn 0 = LAV, 1 = MEDIUM og 2 = STERK: 2 Bruk eksisterende passord for root. Anslått styrke på passordet: 50 Endre passordet for root? ((Trykk y | Y for Ja, hvilken som helst annen tast for Nei): n ... hopper over. Som standard har en MySQL-installasjon en anonym bruker, slik at alle kan logge på MySQL uten å måtte opprette en brukerkonto for dem. Dette er bare ment for testing, og for å gjøre installasjonen litt jevnere. Du bør fjerne dem før du går inn i et produksjonsmiljø. Fjern anonyme brukere? (Trykk på y | Y for Ja, hvilken som helst annen tast for Nei): y Suksess. Normalt, root bør bare få lov til å koble til fra 'localhost'. Dette sikrer at noen ikke kan gjette på root-passordet fra nettverket. Ikke tillate root-pålogging eksternt? (Trykk på y | Y for Ja, hvilken som helst annen nøkkel for Nei): y Suksess. Av standard, MySQL kommer med en database som heter 'test' som alle kan få tilgang til. Dette er også bare ment for testing, og bør fjernes før du går inn i et produksjonsmiljø. Fjern testdatabase og tilgang til den? (Trykk på y | Y for Ja , hvilken som helst annen nøkkel for Nei): y - Dropper testdatabase ... Suksess. - Fjerning av rettigheter på test da tabase ... Suksess. Hvis du laster om privilegietabellene på nytt, vil alle endringer som er gjort hittil, tre i kraft med en gang. Last på nytt privilegietabeller nå? (Trykk y | Y for Ja, hvilken som helst annen tast for Nei): y Suksess. Ferdig!

Deretter kjører du kommandoene nedenfor for å åpne MySQL-standardkonfigurasjonsfil.

sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

Deretter legger du til linjene nedenfor rett nedenfor [mysqld] seksjon.

default_storage_engine = innodb innodb_file_per_table = 1 innodb_file_format = Barracuda 

Når du er ferdig, lagrer du filen.

Trinn 4: Opprett Moodle MySQL-database og bruker

På dette tidspunktet vil du opprette en database og bruker for Moodle. For å gjøre det, kjør kommandoene nedenfor for å logge på databaseserveren

sudo mysql -u root -p

Skriv inn root-passordet du opprettet under MySQL-installasjonen.

Kjør deretter kommandoene nedenfor for å lage en database som heter moodledb

OPPRETT DATABASE moodledb;

Deretter kjører du kommandoene nedenfor for å opprette en databasebruker kalt moodleuser og angi et nytt passord

OPPRETT BRUKER 'moodleuser' @ 'localhost' IDENTIFISERT AV 'new_password_here';

Gi deretter den nye brukeren full tilgang til databasen

GRANT ALLE på moodledb. * TIL 'moodleuser' @ 'localhost';

Til slutt lagrer du endringene på disken.

FLUSH PRIVILEGES; exit; 

Etter å ha opprettet databasen og brukeren, fortsett nedenfor for å installere PHP

Trinn 5: Installer PHP og relaterte moduler

Nå som Nginx og MySQL er installert, kjør kommandoene nedenfor for å installere PHP og andre PHP-moduler.

sudo apt-get installer php graphviz aspell php-pspell php-curl php-gd php-intl php-mysql php-xml php-xmlrpc php-ldap php-zip php-soap php-mbstring

Kommandoene ovenfor vil installere alle PHP og relaterte moduler for å hjelpe Moodle til å fungere effektivt.

TRINN 6: NEDLASTING AV MODELL

Nå som Nginx, MySQL og PHP er installert, fortsett nedenfor for å laste ned Moodle. Du kan trenge git-pakke. Kjør kommandoene nedenfor for å installere den.

sudo apt-get install git

Endringen i / html katalog og last ned Moodle.

cd / var / www / html sudo git clone git: //git.moodle.org/moodle.git 

Bytt til moodle katalog ... kjør deretter kommandoene nedenfor for å se de nyeste moodle-pakkene. På tidspunktet for dette innlegget var den siste versjonen på 33..

cd moodle sudo git gren - en sudo git gren - spor MOODLE_33_STABLE opprinnelse / MOODLE_33_STABLE

Nå, etter å ha sett det siste, kjører du kommandoene nedenfor for å sjekke det siste.

sudo git kassen MOODLE_33_STABLE

Moodle siste versjon skal nå lastes ned til / var / www / html / moodle katalog.

Deretter kjører du kommandoene nedenfor for å lage moodledata-katalog.

sudo mkdir -p / var / www / html / moodledata

Deretter kjører du kommandoene nedenfor for å angi gode tillatelser til moodle-mappen

sudo chown -R www-data: www-data / var / www / html sudo chmod -R 755 / var / www / html

Fortsett nedenfor for å konfigurere Nginx-nettstedet.

Til slutt oppdaterer du Apache2-konfigurasjonsfilen og peker på standardrotkatalogen / var / www / html / moodle som spesifisert ovenfor

sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Gjør deretter den markerte endringen nedenfor.

 # ServerName-direktivet angir forespørselsskjema, vertsnavn og port som # serveren bruker for å identifisere seg selv. Dette brukes når du oppretter # omdirigerings-URLer. I sammenheng med virtuelle verter spesifiserer ServerName # hvilket vertsnavn som må vises i forespørselens Host: header for å # matche denne virtuelle verten. For standard virtuell vert (denne filen) er denne # -verdien ikke avgjørende, da den uansett brukes som en siste utvei-vert. # Du må imidlertid angi det for en hvilken som helst ytterligere virtuell vert eksplisitt. #Servernavn www.example.com ServerAdmin webmaster @ localhost DocumentRoot / var / www / html / moodle 

Lagre filen

Kjør deretter kommandoene nedenfor for å aktivere disse Apache2-modulene.

sudo a2enmod omskriv sudo a2enmod env sudo a2enmod dir sudo a2enmod mime 

Start deretter Apache2 på nytt

sudo systemctl start apache2.service på nytt

Til slutt åpner du nettleseren din og blar til serverens vertsnavn for IP-adressen

http: // localhost

Du bør se Moodle setup wizard.

Godta standardplasseringen og fortsett.

Fortsett og velg MySQL-databaseserver.

Skriv deretter inn databasenavn, databasebruker og passord og fortsett.

Fortsett og sørg for at det ikke er noen feil før du er ferdig.

Slik installerer du Moodle CMS.

Sammendrag:

Dette innlegget viser studenter og nye brukere enkel måte å installere Moodle på Ubuntu 17.04 | 17.10. Hvis du følger trinnene ovenfor, bør du på kort tid ha et fullt fungerende Moodle-nettsted.

Nyt!
Ingen har kommentert denne artikkelen ennå.

En samling nyttig informasjon om Linux-operativsystemet og ny teknologi
Nye artikler, praktiske tips, detaljerte anmeldelser og guider. Føl deg hjemme i Linux-operativsystemets verden